Wersje językowe
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady  gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez serwis internetowy bookids.pl, którego właścicielem jest firma MyFirstBooks Anna Klimek z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Zwoleńskiej 94c/8.

I.      Definicje

1Administrator - oznacza MyFirstBooks Anna Klimek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7122328484,  REGON: 147460897, adres: Zwoleńska 94c/8, 04-761 Warszawa, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies- oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora- oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis- oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.bookids.pl.

6. Urządzenie- oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Ustawienia Konta oznacza dostępny po zalogowaniu w Serwisie panel zawierający aktualne dane osobowe klienta oraz historię zamówień

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III.         Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.          iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
i) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

e. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

 1. Dla każdego Klienta, który rejestruje się na stronie bookids.pl zakładane jest konto klienta tzn chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych u nas danych podstawowych użytkownika. Użytkownik może tutaj między innymi zobaczyć swoje dane podstawowe niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email), historię zamówień, wykaz udzielonych zgód czy zarządzać swoimi danymi osobowymi. Podczas rejestracji konta klienta należy obowiązkowo podać następujące dane: adres email, hasło, imię, nazwisko, podjąć decyzję odnośnie zgód marketingowych i zapisu do newslettera, zapoznać się z regulaminem, zapoznać się z polityką prywatności. 

2. Adres do dostawy, dane do faktury należy podać dopiero w procesie składania zamówienia. W celu prawidłowej realizacji zamówienia potrzebne jest nam prawidłowe imię i nazwisko, dane adresowe, dane dotyczące płatności i wybranego sposobu dostawy.

3. Adres email użytkownika jest wykorzystywany do potwierdzenia wpłynięcia i wysyłki zamówienia oraz w celu komunikacji z użytkownikiem. Ponadto adres email jest wykorzystywany jako nazwa użytkownika w procesie logowania do sklepu.

4. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez MyFirstBooks Anna Klimek w następujących celach: realizacji i wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów nabytych przez Klienta lub rozpatrywania wniosków i próśb Klienta lub dostarczania Klientowi informacji na temat produktów oferowanych w sklepie www.bookids.pl łącznie z        wysyłaniem informacji handlowych pocztą elektroniczną lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej (np. SMS) na temat wyżej wymienionych produktów. Klient może zmienić preferencje dotyczące otrzymywania takich informacji w sekcji Ustawienia Konta.

5. W przypadku gdy Klient podaje dane osobowe osoby trzeciej ( do wysyłki paczki) ma on obowiązek poinformować tę osobę o użyciu jej danych i uzyskać zgodę w tej sprawie. W takim przypadku podane przez Klienta dane będą wykorzystywane w celu: realizacji dostawy i/lub weryfikacji prawidłowego odbioru produktu oraz rozpatrzenia wszelkich zapytań i uwag jakie odbiorca może mieć w odniesieniu do dostarczonego produktu.

6. Gromadzenie, zapisywanie i przetwarzanie danych użytkownika w ramach obsługi zakupów odbywa się, w celu realizacji naszych usług, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych (więcej na ten temat w punkcie 7). Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

7. Oprócz przetwarzania danych w ramach obsługi zakupu w serwisie www.bookids.pl wykorzystujemy dane użytkownika także w celu optymalizacji zakupów użytkownika w ramach zindywidualizowanej oferty; kontaktu  z użytkownikiem w związku z zamówieniami oraz określonymi produktami i akcjami marketingowymi; polecania  użytkownikowi produktów  które mogą go zainteresować. Wykorzystujemy do tego celu uzyskane informacje, na przykład potwierdzenie odbioru i przeczytania wiadomości e-mail, informacje o posiadanym przez użytkownika urządzeniu końcowym, połączeniu z Internetem,  dacie i czasie wizyty na stronie lub obejrzanych produktach, a także informacje, jakie uzyskamy od użytkownika (łącznie z informacjami przekazanymi automatycznie lub wygenerowanymi). Dodatkowo korzystamy także z historii zamówień. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań . W tym celu wystarczy zawiadomienie w formie zgodnej z zapisami Regulaminu pkt 10.8.

8. Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez użytkownika adres e-mail. Do wysyłki newslettera wymagana jest  zgoda użytkownika  na otrzymywanie newslettera. Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili zmienić swoją zgodę w Ustawieniach Konta.

9. Jeżeli użytkownik dokonał zakupu w serwisie www.bookids.pl wówczas może  otrzymywać od nas wiadomości e-mail z polecanymi produktami. Wiadomości te są przesyłane niezależnie od decyzji dotyczącej newslettera na podstawie osobnej zgody. Chcemy w ten sposób udostępnić użytkownikowi informacje o produktach z naszej oferty, które mogłyby go zainteresować na podstawie jego ostatnich zakupów. Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania od nas informacji o polecanych produktach lub ogólnie z informacji reklamowych, może w każdej chwili anulować swoją zgodę w Ustawieniach Konta.

10. W ramach konkursów wykorzystujemy dane użytkowników w celu powiadomienia o wygranej oraz reklamowana naszej oferty. Szczegółowe informacje podane są w warunkach uczestnictwa danego konkursu.

11. Ponadto wykorzystujemy dane użytkownika w celu przeprowadzania badań rynku i badań opinii. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki (w szczególności związane z analizą danych użytkownika) podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym użytkownik wprowadza swoje dane. Odpowiedzi udzielone przez użytkownika w ramach ankiet nie są udostępniane osobom trzecim ani publikowane. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych w celu przeprowadzania badań rynku i badań opinii w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań. W tym celu wystarczy zawiadomienie w formie zgodnej z  zapisami Regulaminu pkt 10.8.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl